Over de Omval

Theater De Omval is sinds 1996 gevestigd in een opmerkelijk gebouw van de architect Sjoerd Soeters. Het theater is al jaren het culturele hart van Diemen, met een uitgebreid programma van theater, cabaret, jeugdvoorstellingen, film en muziek. In ons café kan je terecht voor koffie, lunch, thee, borrel en dinerarrangementen in combinatie met een voorstelling of film. We verhuren verschillende zalen voor cursussen, vergaderingen, feesten en andere bijeenkomsten. De uitgebreide verbouwing in 2022 markeert de komst van een tweede filmzaal en de verhuizing van de openbare bibliotheek (OBA Diemen) naar de Omval.

KvK: 41215679
BTW: NL804714253B01

 

MISSIE

Stichting De Omval heeft als doel om:

  • Sociaal-cultureel centrum De Omval te beheren en te exploiteren op basis van een in samenwerking met de gemeente Diemen opgestelde subsidiebeschikking en huurovereenkomst.
  • De Omval te laten functioneren als een gastvrij huis dat het speerpunt vormt van het sociaal-culturele leven in Diemen, met een uitstraling naar de hele regio Amsterdam.
  • Binnen De Omval een bloeiende commerciële horeca-voorziening te ontwikkelen ter ondersteuning van de functie van het gebouw als theater en sociaal-cultureel centrum.
  • Theater De Omval te laten functioneren als een compleet theater, met een eigen duidelijke en herkenbare programmering en een zaalbezetting die vergelijkbaar is met andere theaters binnen de regio Amsterdam.
  • Al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


BESTUUR

Het bestuur van Stichting De Omval wordt gevormd door:

Amy Koopmanschap (voorzitter)
Marianne Nieuwenhuis (penningmeester)
Edmund Halfhide (secretaris)
Christine Swart (lid)
Hester Mol (lid)

De functie van bestuurslid is onbezoldigd. Aan de bestuurder kan wel een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld worden toegekend.

JAARVERSLAGEN

Jaarverslag 2020

BELEIDSPLAN

Visiedocument 2023 – 2026

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Stichting De Omval ontvangt van de gemeente Diemen een subsidie voor het verzorgen van de theateractiviteiten en een subsidie voor het verzorgen van het beheer van het gebouw (inclusief exploitatie verhuringen en horeca). De Stichting houdt een reserve aan voor groot onderhoud, vervangingen en calamiteiten. Het jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening worden jaarlijks gecontroleerd door een officieel erkende accountant.