Diemen in de Franse tijd (1795-1813)

Lezing
za 7 okt 10:15
combi
za 7 okt
10:15
Tickets

In januari 1795 veroverden de Fransen zonder slag of stoot de Republiek. Het planten van de  vrijheidsbomen dat bij de ‘bevrijding’ hoorde, was moeilijk in  de bevroren grond en is bijna symbolisch voor het verdere verloop van de Franse tijd. Het revolutionaire elan in de Bataafse Republiek bekoelde. Onverschilligheid ging over in verzet toen Napoleon  dienstplichtigen opriep voor zijn Grande Armée. Hoe verging het Diemen in de jaren 1795-1813? We belichten die periode vanaf de verbroedering met ‘sans culottes’ in 1795 via twee ‘intochten’ van Napoleon, rapporten over de stemming van de bevolking tot en met de bevrijding door Kozakken.